Cash-On-Delivery & FREE Shipping All Over the philippines
Cash-On-Delivery & FREE Shipping All Over the philippines

How to drink flavo mix

How to drink Flavo mix

(HOW TO PREPARE AND WHEN TO DRINK/CONSUME)

What is WOW HERBAL Flavo Mix

"PROMOTES HEALTHY BLOOD FLOW, FROM HEAD TO TOE."

A Synergistic Combination of:

✅Barley

✅Mangosteen

✅Raw Cacao

✅Spirulina

✅with Stevia

4 Superfoods that are very rich in Flavonoids & Antioxidants

flavo mix benefits

Pero halos pangkalahatan po siya, meaning any degenerative diseases pwede pong makatulong ang WOW Herbal Flavo Mix.

Dalawang bagay kasi ang major na ginagawa ng product:

✅Dinedetoxify o nililinis nito ang katawan natin from the toxins na na-accummulate.

✅Binibigyan ang immune system natin ng sapat na boost and sustansiya para malabanan ang anumang karamdaman ng katawan. Ito yung tinatawag nating natural healing.


USER FEEDBACKS