Cash On Delivery & FREE Shipping Nationwide
Cash On Delivery & FREE Shipping Nationwide

testimonies

Subukan nyo po uminom ng 1-2 months ng tuloy-tuloy po at makikita nyo po ang pagbabago ng karamdaman nyo po. Ma eexperieence nyo din po ang pag galing katulad ng mga users namin po na natulungan ng Wow Herbal Flavo Mix.

AT SOBRANG DAMI PA...

Ano ang FlavoMix?

A Synergistic Combination of:

✅Barley

✅Mangosteen

✅Raw Cacao

✅Spirulina

✅with Stevia

4 Superfoods that are very rich in Flavonoids & Antioxidants

"PROMOTES HEALTHY BLOOD FLOW, FROM HEAD TO TOE."

GUIDE ON HOW TO TAKE

(BEST TIME SA PAG INOM NG FLAVOMIX)